Xổ số Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6

Kết quả kỳ #737 ngày 01/03/2024
G.1 689 686
G.2 718 183 323 620
G.3 470 429 137 891 924 772
KK 934 086 689 052 866 660 096 201

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #734 ngày 23/02/2024
G.1 928 870
G.2 757 567 541 718
G.3 256 167 824 097 400 574
KK 088 475 925 599 930 383 970 607

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #731 ngày 16/02/2024
G.1 415 036
G.2 902 783 851 122
G.3 676 880 780 819 972 881
KK 436 335 696 713 895 408 621 599

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #726 ngày 02/02/2024
G.1 204 959
G.2 484 859 772 687
G.3 289 780 806 619 805 824
KK 750 069 729 384 307 041 593 152

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #723 ngày 26/01/2024
G.1 248 346
G.2 883 158 074 725
G.3 761 459 118 305 785 209
KK 443 106 262 273 733 928 419 646

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #720 ngày 19/01/2024
G.1 705 245
G.2 895 582 290 262
G.3 182 766 676 569 022 383
KK 537 948 710 667 324 428 420 716

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #717 ngày 12/01/2024
G.1 666 636
G.2 742 624 612 091
G.3 809 284 877 356 130 699
KK 154 876 594 368 180 060 454 161

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #714 ngày 05/01/2024
G.1 309 118
G.2 765 588 014 028
G.3 119 410 333 528 083 935
KK 332 374 912 468 732 077 526 090

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #711 ngày 29/12/2023
G.1 916 358
G.2 706 087 985 645
G.3 371 843 994 694 408 405
KK 622 353 248 464 819 384 408 873

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #708 ngày 22/12/2023
G.1 299 231
G.2 788 527 744 217
G.3 846 557 324 759 843 219
KK 797 881 826 685 822 785 701 347

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #705 ngày 15/12/2023
G.1 957 783
G.2 835 235 010 498
G.3 209 172 761 132 822 338
KK 534 146 123 724 129 931 072 598

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #702 ngày 08/12/2023
G.1 819 522
G.2 600 649 561 451
G.3 976 743 659 769 406 827
KK 677 888 749 069 999 771 206 426

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #699 ngày 01/12/2023
G.1 401 934
G.2 010 494 048 431
G.3 819 832 039 130 980 516
KK 960 081 502 118 541 919 901 343

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Max 3D Thứ 6 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Viet lott mở thưởng lúc 18h00 thứ 6 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 6 chính xác nhất tại trang xổ số ketquatop1.com.

- Max 3D thứ 6 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 6

lich thang Hôm nay thang sau