TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
78 4 lượt 01 1 lượt 59 16 lượt
04 3 lượt 02 1 lượt 66 15 lượt
16 3 lượt 03 1 lượt 32 14 lượt
17 3 lượt 07 1 lượt 89 14 lượt
36 3 lượt 13 1 lượt 16 13 lượt
46 3 lượt 18 1 lượt 76 13 lượt
48 3 lượt 19 1 lượt 23 12 lượt
70 3 lượt 20 1 lượt 72 12 lượt
72 3 lượt 23 1 lượt 20 11 lượt
81 3 lượt 29 1 lượt 29 11 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
97 1 lượt 99 1 lượt 87 2 lượt
96 1 lượt 97 1 lượt 30 2 lượt
92 1 lượt 96 1 lượt 91 3 lượt
90 1 lượt 94 1 lượt 88 3 lượt
88 1 lượt 90 1 lượt 62 3 lượt
85 1 lượt 89 1 lượt 15 3 lượt
83 1 lượt 82 1 lượt 60 4 lượt
77 1 lượt 73 1 lượt 58 4 lượt
76 1 lượt 68 1 lượt 47 4 lượt
75 1 lượt 67 1 lượt 44 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
02, 05, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 47, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 69, 86, 91, 93, 94, 98 00, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 98

Tin tài trợ
lich thang Hôm nay thang sau