Max 3D Pro thứ 5 ngày 18/08/2022

Kết quả kỳ #145 ngày 18-08-2022
ĐB 054 425
G.1 769 905 090 191
G.2 623 196 094 770 595 235
G.3 236 172 683 195 757 415 410 361

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro

lich thang Hôm nay thang sau