Kết quả thống kê Lô tô Ninh Thuận hôm nay

Loto Ninh Thuận, 21/06/2024
Đầu Loto
0 04, 04
1 10
2 26
3 35, 35
4 -
5 -
6 63, 63
7 74
8 80
9 98
Loto Ninh Thuận, 14/06/2024
Đầu Loto
0 07, 01, 07
1 12, 15
2 25
3 36
4 44, 49, 43, 44
5 -
6 61, 68, 64, 65
7 -
8 80
9 95, 92
Loto Ninh Thuận, 07/06/2024
Đầu Loto
0 08
1 17, 17
2 26, 22
3 32, 37, 37
4 47
5 51, 58
6 65, 64
7 70, 72, 76
8 80
9 93
Loto Ninh Thuận, 31/05/2024
Đầu Loto
0 00, 00, 08
1 15, 16, 10, 10, 16, 13
2 25, 29
3 39
4 -
5 -
6 66, 64
7 74
8 -
9 98, 99, 99
Loto Ninh Thuận, 24/05/2024
Đầu Loto
0 02
1 12, 13, 12, 10
2 21
3 39, 31, 32
4 42, 48, 41
5 -
6 -
7 72, 72
8 81, 85, 82
9 93
Loto Ninh Thuận, 17/05/2024
Đầu Loto
0 03, 08, 03, 04
1 17, 12, 18
2 27, 27
3 38, 37
4 44
5 56
6 67
7 72
8 89
9 93, 95
Loto Ninh Thuận, 10/05/2024
Đầu Loto
0 06, 09, 06
1 17
2 25
3 34
4 41, 44
5 59, 59, 56, 54
6 68
7 76
8 83, 86, 80, 86
9 -

Thông tin về Loto xổ số Ninh Thuận

lich thang Hôm nay thang sau