Kết quả thống kê Lô tô Bình Thuận hôm nay

Loto Bình Thuận, 16/05/2024
Đầu Loto
0 09, 04
1 10, 16
2 26, 23
3 33, 30
4 -
5 50
6 64, 64, 65
7 79, 74
8 83, 83, 84
9 97
Loto Bình Thuận, 09/05/2024
Đầu Loto
0 07, 09, 04
1 -
2 27, 21
3 30, 31, 39
4 40
5 56, 54, 50
6 69, 61, 64
7 -
8 86
9 99, 93
Loto Bình Thuận, 02/05/2024
Đầu Loto
0 01
1 19
2 21, 21, 23, 29
3 30, 38, 33
4 42, 42
5 57, 57
6 64
7 78, 75
8 88, 86
9 -
Loto Bình Thuận, 25/04/2024
Đầu Loto
0 04, 09
1 -
2 23, 24, 26
3 32, 30, 31
4 -
5 -
6 68, 68, 68
7 77, 77, 79
8 83, 84, 80
9 95
Loto Bình Thuận, 18/04/2024
Đầu Loto
0 01, 00, 09
1 10, 16
2 27, 24
3 31
4 43
5 56, 58
6 62
7 73, 72
8 83, 82
9 92, 99
Loto Bình Thuận, 11/04/2024
Đầu Loto
0 00, 06, 00
1 14, 13
2 22, 20, 20, 25
3 -
4 46
5 51
6 69
7 74, 76, 73
8 82, 85
9 97
Loto Bình Thuận, 04/04/2024
Đầu Loto
0 08, 03, 03, 03
1 12, 19
2 21, 20, 28
3 -
4 -
5 -
6 62, 61
7 76, 74
8 84, 88, 80
9 91, 95

Thông tin về Loto xổ số Bình Thuận

lich thang Hôm nay thang sau