Thống kê giải đặc biệt xổ số theo tuần các đài

Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO TUẦN CỦA NĂM 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 01
42932
10956
62495
10240
38267
72794
69618
Tuần 02
91089
48877
73732
28285
13113
68586
91138
Tuần 03
63261
95539
76553
54998
14609
70964
45819
Tuần 04
36910
87441
61661
77375
20347
61579
68274
Tuần 05
75346
08524
47666
87444
28174
33389
13300
Tuần 06
69876
91267
67384
85852
TẾT
TẾT
TẾT
Tuần 07
TẾT
39100
17670
48331
34864
58294
39903
Tuần 08
75801
57406
99937
82488
16053
57333
15545
Tuần 09
27234
36209
77645
39648
71961
77433

BẢNG SO SÁNH GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO TUẦN 9 TRONG 10 NĂM GẦN NHẤT

Chọn tuần cần xem:

Tuần 09 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
2024
27234
36209
77645
39648
71961
77433
2023
32775
90781
31357
01964
16979
30415
67360
2022
89665
41055
25351
16480
09401
07631
70968
2021
77708
17110
93315
35855
55600
26313
30398
2020
91609
37376
23146
26422
45982
80805
04635
2019
37168
17948
68716
61214
71310
62505
58310
2018
50039
36366
71657
94228
05180
90586
16873
2017
48532
79548
45266
44215
19659
87204
34623
2016
33258
69465
48676
15452
33639
46409
46648
2015
01204
67313
15853
16291
48088
62393
58195

Thống kê giải đặc biệt theo tuần SXMB, Thống kê giải đặc biệt theo tuần SXMN, Thống kê giải đặc biệt theo tuần SXMT đầy đủ, chính xác dễ dàng theo dõi

>> Chi tiết Thống kê giải đặc biệt theo tháng

 

lich thang Hôm nay thang sau